Orice persoana fizica sau juridica din Romania, are mai multe posibilitati de a ajuta organizatiile non guvernamentale. Acest ajutor se poate face prin sponsorizari, donatii si voluntariat, care sa acopere proiectele respectivelor ONG-uri.



Sponsorizarea

Legislatia romana prevede si modalitati de sponsorizare a entitatilor non-profit, prin deduceri personale de la impozitul pe salariu sau profit:

- orice persoana fizica care realizeaza venituri din salarii, poate completa formularul 230, prin care poate redirectiona 2% din impozitul pe salariu aferent anului anterior, catre o organizatie non-profit;

- contribuabilii persoane fizice care obtin venituri din: activitati independente (activitati comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuala), din cedarea folosintei bunurilor (īnchirieri, arenda), din activitati agricole (de felul cultivarii florilor, a legumelor īn sere, a pepinierelor etc.), din operatiuni cu valuta la termen si din transferul titlurilor de valoare (actiuni), completeaza Declaratia 200, prin care pot redirectona 2% din impozitul platit catre stat;

- orice persoana juridica beneficiaza de prevederile art.8 din legea nr.32/1994 privitor la reducerea bazei din impozitare cu echivalentul sponsorizarii, cu modificarile ulterioare si a legii 571 art.31, alin.4 privind Codul Fiscal, care specifica urmatoarele: L571, art.31 alin.(4) Contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea si legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca sunt īndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt īn limita a 3 ‰ din cifra de afaceri;
b) nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.


Cu alte cuvinte, de ce sa platiti 100% din impozitul pe profit catre stat cand puteti plati doar 80% iar restul de 20% sa fie utilizat pentru a ajuta o organizatie non-profit !

Donatia

Potrivit articolului 801 din Codul civil, donatia este un contract solemn prin care o parte, numita donator, cu intentie liberala isi micsoreaza irevocabil patrimoniul sau īn favoarea celeilalte parti, numita donatar, fara a urmari de la aceasta o contraprestatie. Adica, mai pe īntelesul tuturor, contractul de donatie reprezinta actul juridic prin care o persoana numita donator transfera dreptul de proprietate asupra unuia sau mai multor bunuri determinate, unei alte persoane, numita donatar, care le accepta.
Contractul de donatie īnseamna un contract unilateral, īntrucīt numai persoana ce face donatia se obliga fata de donatar. El poate fi si un contract bilateral (sinalagmatic) - contractul de donatie cu sarcina, atunci cīnd donatarul se obliga fata de donator sa īndeplineasca o sarcina (ex: īntretinerea unei persoane pe o perioada determinata, īncheierea unui act juridic, etc).
Contractul de donatie e un act juridic īncheiat īntre vii, spre deosebire de testament ce constituie actul juridic unilateral, cu titlu gratuit, solemn si īncheiat pentru cauza de moarte. Reglementarea conditiilor de forma si de fond īn vederea īncheierii contractului de donatie apare prevazuta īn dispozitiile articolelor 801 si 942 si urmatoarele din Codul civil.
Regula īn materia īncheierii contractului de donatie este aceea ca se īncheie numai īn forma autentica, la notariat, forma ceruta de lege pentru īnsasi validitatea īncheierii acestuia potrivit art. 813 din Codul civil, sub sanctiunea nulitatii absolute a acestuia.

Sursa:Codul Civil

Voluntariatul

"Voluntariatul este activitatea de interes public desfasurata din proprie initiativa de orice persoana fizica, īn folosul altora, fara a primi o contraprestatie materiala; activitatea de interes public este activitatea desfasurata īn domenii cum sunt: asistenta si serviciile sociale, protectia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de īnvatamānt, stiintific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protectie a mediului, social si comunitar si altele asemenea." (definitia din Legea Voluntariatului 2006).
"Voluntariatul este activitatea desfasurata din proprie initiativa, de orice persoana fizica, in folosul altora, fara a primi o contraprestatie materiala." (Definitie adoptata de Consiliul National al Voluntariatului, iunie 2002).


Numai impreuna vom reusi sa redam societatii acesti copii.









Copyright © 2010 A.S.M.C.
Toate drepturile rezervate
Web Design by Free Templates Online